Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2014.05.13 15:02

Konsuliniai pareigūnai Lietuvos Respublikos piliečiams atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • Tvirtina įgaliojimus, testamentus ir kitus sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • Liudija lietuviškų dokumentų nuorašų (kopijų) ir jų išrašų tikrumą;
  • Liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • Tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • Atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notarinių veiksmų atlikimo tvarka:

Generaliniame konsulate notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir tik asmeniškai atvykus į Generalinį konsulatą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims.

Prieš atvykstant į konsulinę įstaiga dėl įgaliojimo surašymo ir tvirtinimo, būtina sužinoti įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą. Taip pat reikia žinoti kuo daugiau informacijos apie įgaliojime minimas bankų sąskaitas (banko pavadinimą, sąskaitos numerį), nekilnojamą turtą (unikalų numerį, adresą), įgaliojimo palikimo priėmimo atveju- mirusio asmens duomenis (asmens kodą, mirties datą) ir t.t.

DĖMESIO:

  • Generaliniai įgaliojimai netvirtinami. Būtina kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui.
  • Generalinis konsulatas neatlieka vertimų.

Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

Pareiškimai dėl palikimo priėmimo Generaliniame konsulate netvirtinami. Jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje, kad tai atliktų už pilietį.

Konsulinėje įstaigoje sudarant sutartis, turi dalyvauti visos pasirašančios pusės.

Jeigu negalite asmeniškai atvykti į Generalinį konsulatą, dokumentą galite tvirtinti pas JAV notarą, o po to JAV notaro parašą patvirtinti apostile. Toks dokumentas turės juridinę galią Lietuvoje.

SVARBU:

Notarinis dokumentas turi būti tikslus, aiškus, parašytas taisyklinga lietuvių kalba (įskaitant lietuviškas raides) ant kokybiško popieriaus. Dokumente nurodyti terminai, datos ir skaičiai turi būti parašyti nors vieną kartą žodžiais. Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

Už notarinius veiksmus imamas konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata