Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2020.09.01 08:07
  • Konsulinio mokesčio tarifus eurais atskiru nutarimu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  • Asmeniniai čekiai nepriimami.
  • Piniginę perlaidą (Money Order) būtina adresuoti: "Consulate General of Lithuania“

Konsulinio mokesčio tarifai JAV doleriais:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  24  
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
2.1. Šengeno vizos  96  
2.2. nacionalinės vizos (D) 143  
2.3. trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 42  
2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 6  
3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
3.1.dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 60  
3.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 30  
3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 72  
4. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 119  
4.1. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą su 50 proc. nuolaida asmenims, kuriems taikoma mokestinė lengvata  60  
4.2. Už laikino paso išdavimą                                                                         60  
5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 119  
6. Už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 24 už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą: 
7.1. santuokos įregistravimą  119  
7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  18  
7.3.Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 6  
8. Už atliekamus notarinius veiksmus:
8.1. sandorių patvirtinimą 36  
8.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 12 už puslapį
8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 12  
8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 36  
8.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 36  
8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 60  
8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 36  
8.8. jūrinio protesto priėmimą 119  
8.9.  dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 12  
9. Už konsulinės pažymos išdavimą 36  
10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 24  
11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 60  
12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 36 per mėnesį
13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą: 
13.1. iki 115 eurų vertės 18  
13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 24  
14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą 60  

Naujienlaiškio prenumerata