Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2020.05.04 08:24
  • Konsulinio mokesčio tarifus eurais atskiru nutarimu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  • Asmeniniai čekiai nepriimami.
  • Piniginę perlaidą (Money Order) būtina adresuoti: "Consulate General of Lithuania“

Konsulinio mokesčio tarifai JAV doleriais:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  22  
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
2.1. Šengeno vizos  87  
2.2. nacionalinės vizos (D) 131  
2.3. trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 38  
2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 5  
3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
3.1.dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 54  
3.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 27  
3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 65  
4. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 109  
4.1. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą su 50 proc. nuolaida asmenims, kuriems taikoma mokestinė lengvata  54  
4.2. Už laikino paso išdavimą                                                                         54  
5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 109  
6. Už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 22 už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą: 
7.1. santuokos įregistravimą  109  
7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  16  
7.3.Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5  
8. Už atliekamus notarinius veiksmus:
8.1. sandorių patvirtinimą 33  
8.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 11 už puslapį
8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 11  
8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 33  
8.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 33  
8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 54  
8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 33  
8.8. jūrinio protesto priėmimą 109  
8.9.  dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 11  
9. Už konsulinės pažymos išdavimą 33  
10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 22  
11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 54  
12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 33 per mėnesį
13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą: 
13.1. iki 115 eurų vertės 16  
13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 22  
14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą 54  

Naujienlaiškio prenumerata