Pensijos

Sukurta 2014.05.14 / Atnaujinta 2019.10.10 08:22

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma. Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai:

Adresas: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Bendrasis informacijos telefono numeris - 1883 arba (+370) 5 250 0883

Fakso numeris: (+370 5) 213 66 71

El. pašto adresas: [email protected]

Liudijimas, kad asmuo yra gyvas

Lietuvoje gaunantys pensiją Lietuvos Respublikos piliečiai kasmet nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali keiptis į generalinį konsulatą ir gauti notarinį liudijimą, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje. Jei “Sodra” iki sausio 1 d. negaus minėto dokumento ir sustabdys pensijos mokėjimą, pensijos mokėjimas bus atnaujintas pateikus šį dokumentą.

Norėdami gauti šį liudijimą, Lietuvos Respublikos piliečiai turi iš anksto užsiregistruoti priėmimui ir asmeniškai atvykę į generalinį konsulatą pateikti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę bei sumokėti konsulinį mokestį už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą. Konsulinio pareigūno išduotus dokumentus galėsite pateikti Lietuvoje be jokių papildomų tvirtinimų. Užsienio šalių bei Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat gali kreiptis į bet kurį JAV notarą, tačiau jo išduotą dokumentą turi papildomai pažymėti „Apostille”.

Naudinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) informacija

Naujienlaiškio prenumerata