Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, N.Y., 10018, USA

plačiau »

Tel. +1 212 354 7840
Faksas +1 212 354 7911
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2018.03.01 10:54
  • Konsulinio mokesčio tarifus eurais atskiru nutarimu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  • Asmeniniai čekiai ir mokėjimo kortelės nepriimami.
  • Banko čekį būtina adresuoti: "Consulate General of Lithuania".

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke konsulinio mokesčio tarifai JAV doleriais (galioja nuo 2018 m. kovo 1 d.):

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  6
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
2.1. Šengeno vizos  73
2.2. nacionalinės vizos (D) 73
2.3. trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 43
2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 6
3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
3.1.dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 61
3.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 31
3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 73
4. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 122
4.1. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą su 50 proc. nuolaida asmenims, kuriems taikoma mokestinė lengvata 61
4.2. Už laikino paso išdavimą 61
5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 122
6. Už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 24 ((už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille))
7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
7.1. santuokos įregistravimą 122
7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  18
7.3. Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 6
8. Už atliekamus notarinius veiksmus:
8.1. sandorių patvirtinimą 37
8.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 12 už puslapį
8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 12
8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 37
8.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 37
8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 61
8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 37
8.8. jūrinio protesto priėmimą 122
8.9.  dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 12
9. Už konsulinės pažymos išdavimą 37
10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 24
11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 61
12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 37 per mėnesį
13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
13.1. iki 115 eurų vertės 18
13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 24
14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą 61

 

 

Naujienlaiškio prenumerata