Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, N.Y., 10018, USA

plačiau »

Tel. +1 212 354 7840
Faksas +1 212 354 7911
El. paštas

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į konsulinio raštvedžio (-ės) pareigybę

Sukurta 2018.12.28 / Atnaujinta 2018.12.28 20:54
  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į konsulinio raštvedžio (-ės) pareigybę

  Skelbiama atranka į raštvedžio (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke. Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. sausio 11 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į  [email protected]

  Reikalavimai pretendentui:
  1.    turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2.    mokėti lietuvių kalbą ir anglų, rusų kalbas – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  3.    mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4.    išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7.    būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8.    atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
  1)    pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2)    teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3)    atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4)    priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5)    rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6)    pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7)    atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8)    formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9)    pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  10)    ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11)     atnaujina ir skelbia informaciją Generalinio konsulato interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  12)    vairuoja Generalinio konsulato transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
  13)     prižiūri tarnybinės transporto priemonės techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
  14)     prisideda organizuojant Generalinio konsulato renginius ir priėmimus;
  15)    vykdo kitus Generalinio konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.


  Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. sausio 11 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į  [email protected]

   

   

   

   

  Naujienlaiškio prenumerata