Temos Žymėti visasAtžymėti visus

LR generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į administratoriaus (-ės) - finansininko (-ės) pareigybę

Sukurta 2018.01.11 / Atnaujinta 2018.12.28 20:45

Skelbiama atranka į administratoriaus (-ės) - finansininko (-ės) pareigybę LR generaliniame konsulate Niujorke, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai.
 

Reikalavimai pretendentui:

1) turėti aukštąjį išsilavinimą;
2) mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
3) mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo, finansų apskaitos programomis;
4) būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
5) būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinės atstovybės finansinę veiklą, ir turėti su šia veiklos sritimi susijusią darbo patirtį;
6) sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
7) turėti vairuotojo pažymėjimą;
8) atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“. 

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1) veda konsulato ūkinės veiklos finansinę apskaitą bei laiku ruošia finansines ataskaitas;
2) tvarko dokumentus, susijusius su konsulato ūkine finansine veikla;
3) organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
4) prižiūri ir atnaujina konsulato inventorių;
5) vykdo konsulato funkcionavimui būtinių prekių ir paslaugų pirkimus;
6) pagal poreikį organizuoti konsulato patalpų struktūrinius pokyčius (patalpų keitimas ir remontas);
7) atstovauja konsulato interesams dirbant su JAV Valstybės departamentu ir užsienio misijų skyriumi Niujorke ir Vašingtone;
8) rūpinasi konsulato darbuotojų, patalpų ir automobilių draudimu;
9) esant tarnybinei būtinybei, atlieka vairuotojo funkcijas;
10) vykdo kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus;
11) esant reikalui pavaduoja raštvedį (-ę), sekretorių (-ę).

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. sausio 26 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į [email protected] 
Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pokalbiui.

Naujienlaiškio prenumerata