Temos Žymėti visasAtžymėti visus

LR generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į konsulinio raštvedžio (-ės) pareigybę

Sukurta 2017.10.03 / Atnaujinta 2018.12.28 20:45

Skelbiama atranka į konsulinio raštvedžio (-ės) pareigybę LR generaliniame konsulate Niujorke.

Reikalavimai pretendentui:

1) turėti aukštąjį išsilavinimą;
2) mokėti anglų kalbą - ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
3) mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo programomis;
4) būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
5) būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
6) sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
7) atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1) teikia bendro pobūdžio konsulinę informaciją raštu ir žodžiu;
2) priima ir patikrina prašymus ir dokumentus Lietuvos Respublikos vizai bei leidimams laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, suveda anketos duomenis į duomenų bazę, spausdina ir klijuoja vizų įklijas kelionės dokumentuose, išduoda dokumentus;
3) parengia dokumentų, reikalaujančių notarinių veiksmų, projektus, kopijuoja dokumentus;
4) rengia konsulines pažymas;
5) teikia informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo/ palikimo/ grąžinimo/ netekimo klausimais, priima dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir paruošia juos konsulinio pareigūno tvirtinimui;
6) teikia informaciją Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos paso keitimo/ išdavimo klausimais, priima dokumentus paso keitimui/ išdavimui;
7) informuoja asmenis apie Lietuvos Respublikos piliečių įregistruotų JAV institucijose santuokų sudarymo/ nutraukimo bei kūdikio gimimo įregistravimą Lietuvoje, priima dokumentus įregistravimui;
8) informuoja Lietuvos Respublikos piliečius asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir palaikų pervežimo klausimais, priima dokumentus, reikalingus šiems dokumentams išduoti, atspausdina dokumentus ir užregistruoja registracijos žurnaluose;
9) supažindina Lietuvos Respublikos piliečius su gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu ir gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka, priima iš piliečių užpildytas deklaracijas;
10) administruoja konsulato internetinį tinklalapį;
11) prižiūri konsulato kompiuterius, ryšių įranga: telefonus, faksus, ir kanceliarinę techniką, užtikrina jų sklandų funkcionavimą;
12) esant reikalui pavaduoja sekretorių (-ę), administratorių (-ę) – finansininką (-ą);
13) vykdo kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. spalio 27 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata