Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
103548_af65ea3a567b1bcec35c10a8fc412e4a.jpg

18 lipca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli w Belgii, podczas którego omówił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze działania UE w zakresie udzielania wszelkiego rodzaju pomocy Ukrainie, w tym jej odbudowę. Podczas Rady osiągnięto polityczne porozumienie w sprawie dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro. 

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Unia Europejska »
103199_43d80eabfa585201b79995a3ff1a3c01.jpg

W dniach 6-7 czerwca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wraz z przedstawicielami litewskiego biznesu przebywa z roboczą wizytą w Japonii, której celem jest pogłębienie dialogu politycznego oraz rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
103177_9dd394d79f8642c675d4161f75db8f05.jpg

6 czerwca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis roboczą wizytę w Tokio rozpoczął od spotkań z przedstawicielami Rządu Japonii – kanclerzem Hirokazu Matsuno i sekretarzem stanu ds. polityki zagranicznej Takako Suzuki.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
103025_c1330c7e6f1b56cb325d2e910d79ecf8.jpg

25 maja minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w Kristiansand w Norwegii, gdzie wspólnie z ministrami spraw zagranicznych 9 państw członkowskich RPMB i przedstawicielami wysokiego szczebla Unii Europejskiej (UE) omówił rosyjską agresję militarną na Ukrainie, możliwości wsparcia Ukrainy przez państwa RPMB, dalsze zacieśnienie współpracy regionalnej, angażując młodzież i społeczeństwo obywatelskie, możliwości przyśpieszenia transformacji zielonej i cyfrowej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
102377_6baf5b8bc5969f437ff240ff2bbbbd8a.jpg

W dniach 24-25 marca Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgromadziło przedstawicieli mediów regionalnych Litwy na corocznym kongresie mającym na celu omówienie aktualnych zagadnień polityki zagranicznej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych »
102307_f6540a255a347fdae24b522bb941a470.jpg

17 marca przebywający z wizytą roboczą w Pradze minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis omówił z ministrem spraw zagranicznych Czech Janem Lipavským stosunki dwustronne między Litwą i Czechami, rosyjską agresję na Ukrainę oraz sposoby pomocy dla Ukrainy, sytuację bezpieczeństwa w Europie, środki wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz ewentualne dalsze międzynarodowe sankcje wobec Rosji i Białorusi.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »

7 marca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) Antonym J. Blinkenem omówił odpowiedź społeczności międzynarodowej na agresję militarną Rosji na Ukrainę, wzmocnienie obrony w regionie Morza Bałtyckiego, kwestie związane z dwustronną współpracą wojskową i polityczną.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
102026_5749772f41f772938d4d1752eebbc7ba.jpg

1 marca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis zainicjował zdalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (ang. Nordic-Baltic Eight, NB8), podczas którego omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie, reagując na działania militarne Rosji przeciwko Ukrainie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
101826_656f8231d07f8b72f02e31210a74eb20.jpg

21 lutego minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli, gdzie ministrowie spraw zagranicznych UE omówili sytuację bezpieczeństwa Europy, stałe naruszenia zawieszenia broni i prowokacje we Wschodniej Ukrainie oraz dalsze działania UE i koordynację z partnerami o podobnych poglądach.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Unia Europejska »
101772_c6b581a13f84288c98c8eb0bc7aa9ddc.jpg

Dzisiaj, 15 lutego, minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wystosował list do ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej (UE) oraz NATO w celu zmobilizowania wsparcia dla Ukrainy, która znajduje się na krawędzi wojny.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
101674_fd8ef59c22066298139db76ee65c497c.jpg

9 lutego kontynuujący wizytę w Australii minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis decyzję Australii o otwarciu przedstawicielstwa handlowego na Litwie nazywa ważnym i odpowiednim krokiem partnera o podobnych poglądach w dążeniu do jednolitej odpowiedzi na presję gospodarczą państw autokratycznych.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
101660_109b38a9bcbe2f1e900bc3ef803c5fa3.jpg

8 lutego minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis złożył wizytę w Melbourne w Australii. Jednym z głównych celów tej wizyty jest wzmocnienie więzi gospodarczych między Litwą i Australią.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
101641_5b81243b327b5bc62de110f957c5e982.jpg

7 lutego minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wraz z przedstawicielami litewskiego biznesu składa wizytę roboczą w Singapurze. Celem wizyty jest pogłębienie dialogu politycznego, rozwój stosunków dwustronnych, zwłaszcza gospodarczych, z jednym z najważniejszych partnerów w Azji.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
101578_12bd950564ec78fc489ab7556116b0ed.jpg

2 lutego minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis spotkał się z przebywającym z wizytą roboczą na Litwie ministrem spraw zagranicznych Danii Jeppem Kofodem.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
101553_379a88480913612779f4b17d9c630247.jpg

1 lutego podczas wizyty w Sztokholmie w Szwecji minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde, pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu Szwecji Åsa Lindestam oraz szefami Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Unii Europejskiej (UE).

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości

Captcha