Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2014.05.13 14:52

Apostile (Apostille) yra tvirtinami prie 1961 m. Hagos konvencijos prisijungusių šalių valdžios institucijų išduodami ar notarų tvirtinami dokumentai, kad jie galiotų kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse. Pvz. kad lietuviškas gimimo liudijimas galiotų Meksikoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (ar per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą) jis turi būti patvirtintas apostile.

Jeigu dokumentą išdavusi šalis nėra prisijungusi prie Konvencijos, tai dokumentas turi būti legalizuojamas tos šalies URM ir po to pateikiamas tikslo šalies konsulinei įstaigai jį dar kartą legalizuoti. Pvz. Kanadoje (neprisijungusi šalis) išduotas santuokos liudijimas yra legalizuojamas Kanados URM ir po to pateikiamas Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Niujorke legalizuoti.

Apostile dažniausiai yra tvirtinami 2 rūšių dokumentai: civilinės būklės (gimimo, santuokos, mirties ir ištuokos liudijimai) ir notariniai (įgaliojimai, parašo tvirtinimai ir pan.).

Lietuvos piliečiai per Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas už konsulinį mokestį gali pasitvirtinti savo lietuviškus gimimo, santuokos, ištuokos ir t.t. liudijimus apostile. Užsieniečiai dėl šių paslaugų turi kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.

JAV apostile federalinės valdžios dokumentus (pvz. JAV natūralizacijos pažymėjimą) tvirtina JAV State Department. Valstijų išduoti dokumentai (pvz. gimimo, santuokos liudijimai) tvirtinami tų valstijų Secretary of State.

Kiekviena JAV valstija nustato savo tvarką dėl dokumentų tvirtinimo. Todėl būtina susisiekti su savo valstijos Secretary of State ir išsiaiškinti dokumentų tvirtinimo procedūrą (JAV valstijų Secretary of State adresai).

Dauguma JAV valstijų dokumentų legalizavimą apostile atlieka paštu. Taip pat paštu išduodami dokumentų dublikatai.

Dalis JAV valstijų naudoja dviejų pakopų tvirtinimo procedūrą, kuomet prieš tvirtinant dokumentą apostile, reikalaujama gauti regioninio pareigūno patvirtinimą (Niujorko valstijoje - County Clerk's Office).

Civilinės būklės dokumentų tvirtinimas JAV

DĖMESIO:

Be apostilės JAV išduoti gimimo, santuokos, mirties, ištuokos ir t.t. liudijimai Lietuvoje negalios.

SVARBU:

Notaro patvirtintos kopijos ir trumposios dokumentų versijos Generaliniame konsulate nepriimamos.

Apostile turi būti tvirtinami civilinės būklės dokumentų (gimimo, santuokos, mirties ir labai retai JAV ištuokos liudijimų) originalūs ir išsamūs dublikatai.

Civilinės būklės dokumentai tvirtinami išdavusios valstijos Secretary of State kontoroje.

Dažniausiai valstijos reikalauja, kad apostile būtų tvirtinamas naujai išduotas dokumentas. Pvz. 1998 m. JAV (Čikagoje) gimusiam vaikui, Niujorke gyvenantis Lietuvos pilietis prašo Lietuvos Respublikos pilietybės. Dėl vaiko gimimo liudijimo tvirtinimo apostile jis turi kreiptis į Ilinojaus valstijos Secretary of State kur jam greičiausiai bus liepta gauti naują gimimo liudijimą ir tik tada jis bus patvirtintas apostile.

Įgaliojimai, parašo tvirtinimai ir nuorašų tvirtinimai JAV

Kad įgaliojimas galiotų Lietuvoje, Lietuvos piliečiui reikia asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą (arba pas notarą Lietuvoje) ir patvirtinti dokumentą. Visais kitais atvejais, pilietis turi įgaliojimą patvirtinti apostile.

Notarinių veiksmų atlikimo procedūra būtų tokia: piliečio parašą po įgaliojimu ar pareiškimu patvirtintų vietinis notaras, kurio parašą patvirtintų Secretary of State apostile.

Tas pats galioja nuorašų tvirtinimui. Pvz. JAV vairuotojo pažymėjimo kopiją patvirtinus pas notarą, ją reiktų siųsti Secretary of State ar tarpinei institucijai.

Valstijose su dviejų pakopų tvirtinimu, notaro parašą tvirtins vietinis pareigūnas ir tik jau tada jo parašą tvirtins Secretary of State.

SVARBU:

Parašo po dokumentu, kurio turinio nesupranta, notaras neturėtų tvirtinti. Anglų kalba sudarytą ir apostile patvirtintą įgaliojimą teks išversti į lietuvių kalbą Lietuvoje.

Tvirtinant įgaliojimus ne per Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas, rekomenduojame piliečiams per draugus ir giminaičius įgaliojimo projektus užsisakyti pas notarus Lietuvoje, nes įgaliojimų turiniui yra taikomi labai griežti reikalavimai. Kartais vieno žodžio nepaminėjimas gali pakeisti juridinę dokumento prasmę - įgaliojimas gali būti nepriimtas arba sukelti nepageidautinų pasekmių ateityje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha