Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2023.09.05 20:53

Asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui privaloma deklaruoti išvykimą. Visi, net ir buvę, Lietuvos gyventojai (net ir ne piliečiai) išvykimą privalo deklaruoti nepriklausomai nuo išvykimo datos.

Kur ir kaip kreiptis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo?

Deklaracijų negali pateikti įgalioji asmenys. Deklaracija pateikiama asmeniškai arba galite atsiųsti paštu. Deklaracijos formą galite atsisiųsti iš čia

  • Lietuvoje kreipiantis į savo seniūniją ar migracijos tarnybą prieš išvykimą;
  • Internetu naudojantis Elektroninės valdžios vartų portalu. Tai gali atlikti asmens tapatybės kortelių su integruotais skaitmeniniais sertifikatais turėtojai, Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai bei asmeninių skaitmeninių sertifikatų, išduotų Skaitmeninio sertifikavimo centro arba Registrų centro, turėtojai;
  • Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke.  

Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

Asmenys, vyresni nei 18 metų, prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikia asmeniškai.

Asmens iki 18 metų amžiaus gyvenamosios vietos deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo gyvena vaikas (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar atstovas pagal įstatymą

Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gali pildyti deklaraciją asmeniškai, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais atstovais pagal įstatymą.

Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje ,,Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Prieš atvykstant į Generalinį konsulatą Niujorke Jums svarbu užsiregistruoti čia: https://keliauk.urm.lt/user/login

 

DĖMESIO:

Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.

SVARBU:

Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo priėmimas, civilinės metrikacijos) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje?

Asmuo, norintis deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turi pateikti:

  • Gyvenamosios vietos deklaracija pildoma konsulate;
  • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • jeigu turite nepilnamečių vaikų iki 18 metų, kurie išvyko iš Lietuvos kartu su jumis ir gyvena  JAV – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha