Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2019.10.10 08:20

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį;
 • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galite užsakyti per internetą, jei esate Lietuvos elektroninės bankininkystės sistemos vartotoja(s).

Dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos piliečiai taip pat gali kreiptis per Generalinį konsulatą Niujorke, užsieniečiai kreipiasi tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Pateikiama:

 • Prašymas;
 • Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • Jei lietuvių kalba išduotos Vidaus reikalų ministerijos pažymos Jums nepakanka, jos pagrindu Generalinis konsulatas gali parengti atitinkamą konsulinę pažymą anglų kalba, pateikus papildomą prašymą;
 • Konsulinis mokestis (už konsulinę pažymą);

Naujienlaiškio prenumerata