Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Informacija vykstantiems iš JAV į Lietuvą

Sukurta 2021.06.11 / Atnaujinta 2021.06.11 19:00
  Informacija vykstantiems iš JAV į Lietuvą

  Pateikiame svarbiausią informaciją iš JAV į Lietuvą keliaujantiems Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams. Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai gali keistis, todėl naujausios informacijos ieškokite Užsienio reikalų ministerijos bei Nacionalinio ir visuomenės sveikatos centro svetainėse.

  Informacija Lietuvos piliečiams

  Lietuvos piliečiams apribojimų atvykti į Lietuvą nėra, tačiau visiems atvykstantiems į Lietuvą būtina išankstinė registracija Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios užpildykite anketą, o gautą patvirtinimą – QR kodą – pateikite lipant į lėktuvą), o atskirais atvejais reikalaujama neigiamo COVID-19 testo ir taikoma izoliacija. Visi atvykstantys į Lietuvą karantino metu (paskelbtas iki birželio 30 d.), turi laikytis nustatytų karantino reikalavimų.
   
  Jeigu JAV esate persirgęs/pasiskiepijęs nuo COVID-19:
  • JAV pasiskiepijusiems asmenims (priklausomai nuo skiepo gamintojo, po paskutinio skiepo turi būti praėję 1-2 savaitės) nėra taikomi neigiamo COVID-19 testo reikalavimai;
  • JAV pasiskiepijusiems asmenims taip pat nėra privaloma izoliacija (pildydami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą pažymėkite, kad atitinkate izoliacijos išimtį ir pridėkite tai įrodantį dokumentą);
  • COVID-19 testo ir izoliacijos reikalavimai taip pat netaikomi ir ne daugiau kaip prieš 180 dienų persirgusiems asmenims (reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį persirgimą, kai nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki atvykimo į Lietuvą);
  • Net jeigu Lietuva ir nereikalauja neigiamo COVID-19 testo, jo gali reikalauti tranzitinės valstybės arba oro linijos, todėl būtinai pasitikrinkite jų reikalavimus;
  • Atkreipiame dėmesį, kad CDC kortelės ne visuomet turi reikalingus parašus ir antspaudus bei tinkamai įrašytus vakcinų pavadinimus, todėl esant galimybei rekomenduotina taip pat turėti papildomą dokumentą, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos/šeimos gydytojo pasirašytą ir antspaudu patvirtintą pažymą (Immunization summary/record).
  Jeigu nesate persirgęs/pasiskiepijęs nuo COVID-19:
  • Į Lietuvą atvykstantys keleiviai, išskyrus išimtinius atvejus, privalo turėti ne seniau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo atlikto COVID-19 testo (PGR (PCR) arba antigeno) neigiamą atsakymą. Būtina pasitikrinti, kokie yra tranzitinės valstybės reikalavimai (pavyzdžiui, kai kurios valstybės nepriima antigeno testų).
  • Net ir turint neigiamą testo rezultatą, atvykusiems asmenims privaloma 10 dienų izoliuotis. Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Daugiau apie izoliacijos reikalavimus ir išimtis.
  • Vaikams iki 16 metų COVID-19 testo reikalavimai netaikomi, tačiau izoliacija yra taikoma. Net jeigu Lietuva ir nereikalauja neigiamo COVID-19 testo, jo gali reikalauti tranzitinės valstybės arba oro linijos, todėl būtinai pasitikrinkite jų reikalavimus.

  Informacija užsienio piliečiams

  Užsienio piliečiai į Lietuvą gali atvykti tik tuo atveju, jei atitinka vieną iš nustatytų išimčių (pavyzdžiui, yra pasiskiepiję, yra Lietuvos piliečių artimi šeimos nariai ir pan.). Draudimas užsieniečiams atvykti į Lietuvą netaikomas:

  1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;
  2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;
  3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
  4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams;
  5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams;
  6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams
  7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
  8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;
  9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;
  10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
  11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;
  12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims (grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę; dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas; kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal);
  13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;
  14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;
  15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13  straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytos investicijas Lietuvos Respublikoje;
  16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;
  17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;
  18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;
  19. užsieniečiams, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų).
  Dėmesio! Net jeigu Lietuva leidžia atvykti užsieniečiams, būtina įsitikinti, kad numatomos tranzitinės valstybės jiems leis keliauti tranzitu (pavyzdžiui, Lenkija keliauti tranzitu JAV piliečiams leidžia tik išskirtiniais atvejais).
   
  Jeigu užsienietis gali atvykti į Lietuvos Respubliką (patenka į aukščiau išvardytas išimtis), jis privalo iš anksto užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios užpildykite anketą, o gautą patvirtinimą – QR kodą – pateikite lipant į lėktuvą). Taip pat atskirais atvejais reikalaujama neigiamo COVID-19 testo ir taikoma izoliacija.  Visi atvykę į Lietuvą karantino metu (paskelbtas iki birželio 30 d.), turi laikytis nustatytų karantino reikalavimų.
   
  Jeigu JAV esate persirgęs/pasiskiepijęs nuo COVID-19:
  • JAV pasiskiepijusiems užsienio piliečiams (priklausomai nuo skiepo gamintojo, po paskutinio skiepo turi būti praėję 1-2 savaitės) nėra taikomi neigiamo COVID-19 testo reikalavimai;
  • JAV pasiskiepijusiems užsienio piliečiams nėra privaloma izoliacija (pildydami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą pažymėkite, kad atitinkate izoliacijos išimtį ir prisekite);
  • COVID-19 testo ir izoliacijos reikalavimai taip pat netaikomi ir ne daugiau kaip prieš 180 dienų persirgusiems asmenims (reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį persirgimą, kai nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki atvykimo į Lietuvą);
  • Net jeigu Lietuva ir nereikalauja neigiamo COVID-19 testo, jo gali reikalauti tranzitinės valstybės arba oro linijos, todėl būtinai pasitikrinkite jų reikalavimus.
  • Atkreipiame dėmesį, kad CDC kortelės ne visuomet turi reikalingus parašus ir antspaudus bei tinkamai įrašytus vakcinų pavadinimus, todėl esant galimybei rekomenduotina taip pat turėti papildomą dokumentą, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos/šeimos gydytojo pasirašytą ir antspaudu patvirtintą pažymą (Immunization summary/record).
  Jeigu nesate persirgęs/pasiskiepijęs nuo COVID-19:
  • Į Lietuvą atvykstantys keleiviai, išskyrus išimtinius atvejus, privalo turėti ne seniau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo atlikto COVID-19 testo (PGR (PCR) arba antigeno) neigiamą atsakymą. Būtina pasitikrinti, kokie yra tranzitinės valstybės reikalavimai (pavyzdžiui, kai kurios valstybės nepriima antigeno testų, tik PGR/PCR, turi kitokius laiko apribojimus).
  • Net ir turint neigiamą testo rezultatą, atvykusiems asmenims privaloma 10 dienų izoliuotis. Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Daugiau apie izoliacijos reikalavimus ir išimtis.
  • Vaikams iki 16 metų COVID-19 testo reikalavimai netaikomi, tačiau izoliacija yra taikoma. Net jeigu Lietuva ir nereikalauja neigiamo COVID-19 testo, jo gali reikalauti tranzitinės valstybės arba oro linijos, todėl būtinai pasitikrinkite jų reikalavimus.

  Naudingos nuorodos su aktualiausia informacija:

  Svarbiausi teisės aktai (pasitikrinkite naujausią/aktualią redakciją):

  Naujienlaiškio prenumerata